Nguyễn Trí Túc

Nguyễn Trí Túc

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: nttuc@dthu.edu.vn

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho sinh viên;
2. Phụ trách đội hình văn nghệ, MC;
3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp các nội dung theo chức năng của Phòng; Tư vấn, hỗ trợ sinh viên, cung cấp thông tin về chương trình, học bổng, quy chế CTSV;
4. Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng cho sinh viên;
5. Cập nhật trang việc làm của sinh viên trên website đơn vị;
6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web