Huỳnh Thiện Tân

Huỳnh Thiện Tân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3882816

Email: httan@dthu.edu.vn

1. Quản lý mạng Internet của Trường; theo dõi, cập nhật văn bản trên website Trường;
2. Quản trị và cấu hình mạng nội bộ (LAN), khắc phục sự cố mạng Internet của Trường;
3. Quản trị, cấu hình và theo dõi mạng không dây; quản trị và cấu hình hệ thống máy chủ và thiết bị mạng (Switch, Firewall);
4. Quản trị hộp thư điện tử có tên miền dthu.edu.vn; tham gia quản trị Facebook Trường;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web