Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Truyền Thông - Trường ĐH Đồng Tháp(06/01/2021)2621


1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác truyền thông, quản trị mạng, tổ chức sự kiện và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh.
2. Nhiệm vụ:
a) Công tác truyền thông: đãng thông tin về các hoạt động của Trường trên các báo/đài, trang thông tin điện tử (website), Fanpage, kênh truyền hình nội bộ của Trường (DThU-Chanel), địa phương và khu vực; hỗ trợ các báo, đài viết bài, làm chương trình truyền hình về Trường; quản lý các sản phẩm truyền thông, bao gồm: báo cáo thường niên, kỷ yếu, hình ảnh, video, băngron, khẩu hiệu, quà lưu niệm; phát hiện và xử lý khủng hoảng truyền thông; biên tập nội dung website, fanpage của Trường; tổ chức tập huân, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cộng tác viên;
b) Công tác quản trị mạng: chủ trì công tác quản trị hệ thống E-Office của Trường; chủ trì công tác quản lý mạng intemet, quản trị mạng nội bộ (LAN), mạng không dây, hộp thư điện tử của Trường theo quy định; quản trị website và quản lý hệ thống server phục vụ cho hoạt động của website Trường;
c) Công tác tổ chức sự kiện: chủ trì tổ chức họp báo, mít tinh, lễ kỷ niệm và một số sự kiện cấp Trường theo sự phân công; phối hợp với các đơn vị tổ chức một số sự kiện cấp Trường, cấp đơn vị theo sự phân công của ban tổ chức;
d) Phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch của Trường;
đ) Tổ chức các hoạt động quản trị thương hiệu;
e) Quản lý và khai thác Phòng Truyền thống.

 

Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web