Hình ảnh Tên nhà trọ Họ tên chủ nhà trọ Địa chỉ nhà trọ Khóm Số phòng Điện thoại liên hệ
30 Nguyễn Công Thành 703/10, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 20 00368795248
70 Nguyễn Thị A 1090 T56,khóm 6 Khóm 6 10 0
275 Huỳnh Ngọc Tuấn 275, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 06 00939996908
Lê Quang Lê văn Duy Quang 380A Tổ 3, khóm 1 Khóm 1 40 02776285144
Tư Bình Hồ Kim Đơn 703/9, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 10 0
Sen Hồng Hà Văn Cống 1000/60 T54,khóm 6 Khóm 6 59 02773881253
46 Nguyễn Ngọc Dấn 732-PHL,Tổ 50, Khóm 5 Khóm 5 5 02773881274
Đông Du Võ Thị Nhã 1064 T56,khóm 6 Khóm 6 52 0915728284
Kim Sa Võ Kim Dung 29 T57,khóm 6 Khóm 6 40 0939169513
NTSV Nguyễn Văn Bồi 736A-PHL,T50, Khóm 5 Khóm 5 6 02773881988
Văn Huấn Nguyễn Văn Huấn Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 6 02773881123
Cô Năm Nguyễn Hữu Truyền 1092 T56,khóm 6 Khóm 6 13 02773881992
Kim Hoa Lê Thị Lệ 818-PHL,Tổ 51, Khóm 5 Khóm 5 86 02776291345
Kim Huê Nguyễn Thị Khoe 109 T58,khóm 6 Khóm 6 9 02773882635
Lê Văn Thể Lê Văn Thể 109/1, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 12 02773881470
66 Huỳnh Thanh Quí 192, Tổ 18,Khóm 2 Khóm 2 06 02773881972
Bảy Ngợi Hà Ngọc Ngợi 1000/67 T54,khóm 6 Khóm 6 9 0913612978
Quang Điểm Lương Quang Điểm 26 T57,khóm 6 Khóm 6 20 0946414365
MAI THOẠI Tô Thành Huệ 0678/124 Tổ 24, Khóm 3 Khóm 3 17 0327945578
Võ Phùng Nguyên Võ Tráng 40 -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 10 00825597980
75 Lê Kim Nhung 952 T55,khóm 6 Khóm 6 20 02773881104
Cô Giàu Huỳnh Thị Giàu 25 -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 5 02773881839
Trang Thanh Lê Thị Nguyệt Thanh 878/1-PHL,T52, Khóm 5 Khóm 5 47 0902410405
Tư Hăng Tô Văn Hăng T9,khóm 1 Khóm 1 4 0
920 Trần Thanh Tâm 920-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 12 02773881750
Khánh Hân Nguyễn Thị Luyến Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 6 02773881339
Ngọc Ngà Nguyễn Thị Huệ 960 T55,khóm 6 Khóm 6 12 02773881089
49 Lương Thanh Văn 49 T57,khóm 6 Khóm 6 9 0
Cô Ba Chi Lương Thị Kim Chi 60/B T57,khóm 6 Khóm 6 12 0
Bữu Lâm Nguyễn Bữu Lâm 1000/04 T54, khóm 6 Khóm 6 20 02773882259
Đình Mãi Nguyễn Đình Mãi 62 T57,khóm 6 Khóm 6 5 0
Nguyễn Thành Công Nguyễn Thành Công 0678/279 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 4 0122 261 9171
Nguyễn Văn Cam Nguyễn văn Cam 781 Tổ 10 khóm 1 Khóm 1 13 02773882004
Phương Duyên Nguyễn Thị Hà 1134 T56,khóm 6 Khóm 6 8 01677732495
SuSu Nguyễn Thanh Thủy 962 T55,khóm 6 Khóm 6 22 01215959079
Thanh Thảo Trần Văn Thanh 05, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 12 02773882837
Ba Bé Lê Văn Bé 1112, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 22 00335357143
DoNa 449 Ng T Bích Phượng Tổ 45,Khóm 5 Khóm 5 6 0838986077
Hai Việt Bùi Văn Tấn 149 T59,khóm 6 Khóm 6 30 02773881444
Hạnh Huệ Đỗ Thị Kim Huê SN 45 Tổ 4,khóm 1 Khóm 1 19 02773881028
Ngọc Quí Võ Huỳnh Đức 703/16/1, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 7 00997808474
Nguyên Chương Thái Hồng Ân 75 T58,khóm 6 Khóm 6 4 02776286610
Phương Thùy Ngô Thị Ngọt Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 10 02773853226
Văn Phương Nguyễn Văn Nhi 352 Tổ 3, Khóm 1 Khóm 1 14 02773881115
74 Lê Hữu Hồng 946 T55,khóm 6 Khóm 6 65 02773881104
Văn Đực Nguyễn Văn Đực 1160 T56,khóm 6 Khóm 6 7 0939797379
Cô 7 Thu Hùynh Thị Thu 134 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 5 02773881579
Cô Tư Lâm Đặng Thị Kim Lâm 59 T59,khóm 6 Khóm 6 9 0989007158
9 Nguyễn Văn Quang 122 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 10 02773388288
Anh Thư Ng Thị Hồng Đua 758-PHL,Tổ 50, Khóm 5 Khóm 5 13 0907674163
Bửu Ngọc Nguyễn Bửu Ngọc 1030-T55,khóm 6 Khóm 6 6 02773881891
Cô Thạnh Nguyễn Văn Phấn 54A -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 4 0676299497
Huỳnh Gia 7 Di Nguyễn Kim Hương tổ 9 khóm 1 Khóm 1 17 0966354899
Kim Chung Lạc Kim Chung 958 T55,khóm 6 Khóm 6 13 02773881104
Minh Sang Nguyễn Thị Núi Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 18 0333524390
Năm Võ Lương Thanh Võ 60 T57,khóm 6 Khóm 6 18 0
Thanh Trang Huỳnh Thanh Trang Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 12 0915105006
Tố Oanh Trịnh Thị Cúc 762A-PHL,T50, Khóm 5 Khóm 5 15 02773854176
Cô Sáu-858 Trần Thị Ánh 858-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 17 02773881261
Đỗ Thị Phượng Đỗ Thị Phượng 1090/3 T56 Khóm 6 9 02773881444
LÊ THỊ PHƯỚC Lê Thị Phước 0678/198 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 3 0938 416 737
Văn Diêu Hùynh Thị Tho 359 Tổ 3 Khóm 1 Khóm 1 12 02773881115
251 Trần Thiên Dũng 251, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 11 00814995399
Văn Từng Phan Văn Từng 1000/27 T54,khóm 6 Khóm 6 6 02773882341
Hoàng Ân Nguyễn Hoàng Ân 842/1-PHL,T52, Khóm 5 Khóm 5 6 01672829190
Kim khoa Võ Kim Khoa 50 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 7 02773881740
Trọng Nghĩa Huỳnh Thiện Đa 1000/03 T54, khóm 6 Khóm 6 53 0914922235
799 Nguyễn Văn Trạng 799 Tổ 2, khóm 1 Khóm 1 11 02773881197
Ánh Nguyệt Nguyễn Cẩm Đường 09 T57,khóm 6 Khóm 6 4 01685336014
Chấn Hưng Lê Thị Duyên Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 17 0812061957
Châu Lành Trần Ngọc Phỉ 55 T58,khóm 6 Khóm 6 8 0
Diễm ý Lê Văn Phui 1000/80 T54,khóm 6 Khóm 6 15 0796915874
Duy Bảo Nguyễn Thị Phỉ 932/B T55,khóm 6 Khóm 6 25 0
Huỳnh Tấn Thành Huỳnh Tấn Thành 1090/5- T56,khóm 6 Khóm 6 9 02773882264
Kim Hậu Mai Kim Hậu 187 T59,khóm 6 Khóm 6 7 02776289258
Mai Châm Trần Thị Búi Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 22 0392967171
Minh Anh Nguyễn Thị Bơ 741,PHL Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 07 0918669449
Minh Thuận Nguyễn Minh Chí Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 20 0913937855
Quang Khanh Bùi Quang Khanh 1010 T55,khóm 6 Khóm 6 24 0913669918
TRIỀU VUI Lê Minh Triều 0678/145 Tổ 24, Khóm 3 Khóm 3 7 0958 338 895
Văn Chẻo Phạm Văn Chẻo Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 10 0918066548
80 Nguyễn Chí Thậm 777/18 tổ 8 khóm 1 Khóm 1 50 02773882108
765 Lê Hữu Bân 765,T10,khóm 1 Khóm 1 11 0913995704
1957 Võ Thị Thu Ba 0678/264 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 6 0123 400 6060
Cô Thu Trần Thị Thu 59 -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 9 02773881005
Giao Duyên Dương Thị Minh Châu T58,khóm 6 Khóm 6 12 02772708022
Hòa Kiệt Lê Thị Bé Hai Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 36 0
Kiều Chinh Nguyễn Văn Hùng 1046 T55 Khóm 5 20 02773881117
NTSV Trương Văn Ngọt Tổ 47, Khóm 5 Khóm 5 8 0387285632
Tiểu Bội Lê Tiến Dũng 1152-T56,khóm 6 Khóm 6 24 0916939361
104 Võ Thành Lưởng 0678/262 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 6 0918 715 787
Bưu Điện Đoàn Văn Chính 1020 T55,khóm 6 Khóm 6 46 02773852831
HẠNH NGHĨA Lê Anh Hạnh 848/B Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 17 0673 883 416
Hoàng Lộc Lương Trung Kiên 54 T57,khóm 6 Khóm 6 10 0
Huỳnh Thế Lực Huỳnh Thế Lực 0678/302 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 4 0673 871 731
Ngọc Hân Trương Thị Năm Tổ 41, Khóm 5 Khóm 5 7 0768871537
QUỐC BẢO Nguyễn Thị Ngọc Thu 0678/230 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 7 0169 522 8240
Tư Đon Nguyễn Văn Đon 773 PHL tổ 10 khóm 1 Khóm 1 20 02773881480
Út Ní Lê Văn Sum 309, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 09 00368157379
63 Phan Thu Vân 63 -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 12 02773881323
Ba Toại Nguyễn Văn Toại 1000/33 T54,khóm 6 Khóm 6 8 02776268221
Hào Kiệt Lê Thị Thanh Hà 725,PHL, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 13 00913847007
Lê Minh Lý Lê Minh Lý 118 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 8 0
Thái Hằng Nguyễn T. Thúy Hằng 1006 T55, khóm 6 Khóm 6 24 0
Thanh Nhã Nguyễn Thị Thanh Ba 1206 T56,khóm 6 Khóm 6 3 01697851589
Thúy Liễu Hồ Thị Giềng Tổ 47, Khóm 5 Khóm 5 31 0945982066
1960 Trần Thị Ba 0678/263 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 5 0673 853 719
Thanh Danh Lương Thanh Danh 35 T57,khóm 6 Khóm 6 16 01687870044
Bé Em Lạc Bé Em 138-T58,khóm 6 Khóm 6 8 0966197927
Dung Trang Võ Thị Dung Trang 46 T4 khóm 1 Khóm 1 8 02773851946
Hồng Thương Đỗ Thị Hồng Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 13 0
Hưũ Thành Nguyễn Văn Hữu 1000/77-T54,khóm 6 Khóm 6 12 02773882291
Huy Hưng Nguyễn Thị Kim Xuân Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 14 0972560372
Huỳnh Hương Nguyễn Ngọc Lợi 354 Tổ 3, khóm 1 Khóm 1 7 02773338824
Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thanh Liêm 94, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 18 0837059950
Phước Thuận Võ Phước Thuận 83 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 28 02773881076
Thanh Danh Nguyễn Thị Mỹ Ngôn 1108 T56,khóm 6 Khóm 6 10 01233469567
Tuyết Minh Lê Thị Ngọc Yến 1102 T56,khóm 6 Khóm 6 11 0912309892
Văn Hóa Đặng Văn Hóa 972 T55,khóm 6 Khóm 6 8 02773881544
Ban Mai Nguyễn Tấn Đa Tổ 3, khóm 1 Khóm 1 12 02773881228
Cô Ngọc Thái T Mỹ Ngọc Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 20 0902567499
Công Danh Trần Thị Kim Lan 1050 T56,khóm 6 Khóm 6 10 09388418905
HOÀI VƯƠNG Nguyên Thị Năm 69, Tổ 28, Khóm 3. Khóm . 10 0
Hoàng Trí Ng Hữu Nghĩa Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 16 0913748036
Phước Huyền Nguyễn Văn Huyền 1204 T56,khóm 6 Khóm 6 4 0939173380
Tư Trà Nguyễn Thị Trà 70 T58,khóm 6 Khóm 6 12 02773882001
783/21 Nguyễn Thị Loan 783/21Tổ 10,khóm 1 Khóm 1 6 01642455419
An Nguyên Nguyễn Bích Thủy Tổ 29, Khóm 3 Khóm 3 12 0933286214
Cẩm Tiên Lâm Văn Học 64 T58,khóm 6 Khóm 6 13 0
Kim Giàu Võ Thị Kim Giàu 66 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 60 02773881076
Kim Oanh Lê Kim Oanh Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 7 02773881701
Ngọc Tấn Trần Tấn Ngọc 11 T57,khóm 6 Khóm 6 5 0
Phương Đông Vũ Văn Đông Tổ 40,Khóm 5 Khóm 5 5 0773646807
Sao Biển Lê Hữu Minh khóm 6 Khóm 6 25 0
Thế Anh Võ Võ Hữu Dũng 57B Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 7 0
Trọng Thủy Phạm Thị Bích Thủy 17, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 18 00834693232
Ngọc Châu Lê Ngọc Châu 1000/21 T54,khóm 6 Khóm 6 10 0972278836
BÌNH THỦY Trần Thu Thủy 401 PHL Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 99 0918 626 608
Hà Văn Khối Hà Văn Khối 295A T61, khóm 6 Khóm 6 11 0
Mộng Loan Võ Thị Mộng Loan Tổ 34, Khóm 4 Khóm 4 9 0919242379
Phước Loan Nguyễn Thành Phước Tổ 47, Khóm 5 Khóm 5 10 0913695070
số 1 Nguyễn Văn Sáng 673, tổ 20, Khóm 2 Khóm 2 12 0
Văn Vui Đặng Văn Vui 968 T55,khóm 6 Khóm 6 4 0
775 Đinh Thị Thu Vân Tổ 10 khóm 1 Khóm 1 35 01259717217
Diễm Phương Trần Thị Kiều Nga 63, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 14 0939111832
Hoàng Phong Trần Văn Hoàng 303 T 6, khóm 1 Khóm 1 36 0702882447
Khôi Nguyên Nguyễn Ngọc Dũ 777 PHL tổ 10,khóm 1 Khóm 1 42 02773883183
Kiều Oanh Trần Thị Kiều 18-AN, Tổ 49, Khóm 5 Khóm 5 6 02773881252
Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Văn Bảy 703/13, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 6 0362323557
Phúc Hoa Ng Thị Kim Mai 682-PHL,T49, Khóm 5 Khóm 5 13 02773881945
Sáu Ù Trần Văn Ù Tổ 34, Khóm 4 Khóm 4 5 0993106515
Tấn Nha Nguyễn Quang Tấn 63 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 35 02776289908
Út Thủy Lâm Châu Hải 68 T58,khóm 6 Khóm 6 6 02772241291
An Cao Võ Thị Lệ Thu 703/21, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 08 00913882591
Hy Vọng Trần Ngọc Nữ 152, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 14 00912823953
Nhi Nhi Trần Thúy Phượng Tổ 13, Khóm 3 Khóm 3 14 0913751961
Nhựt Hào Huỳnh Bé Hồng 33 T57,khóm 6 Khóm 6 38 0
Trân Trọng Lê Thị Thanh Nga 646 - PHL-Tổ 30-Khóm 4 Khóm 4 18 02773883436
Tuấn Duy Lê Văn Sơn 1000/11 T54,khóm 6 Khóm 6 4 0
Tuyết Vân Ng\uyễn Thị Tuyết Dân Tổ 32, Khóm 4 Khóm 4 7 01222615437
96 Nguyễn Thị Gọn 96 Tổ 32, Khóm 4 Khóm 4 4 02773881819
DUY HẢI Dương Thị Kim Hoàng 0678/252, Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 12 0
HUÊ TRINH Phạm Thị Bé 856 Tổ 28. Khóm 3 Khóm 3 11 0167 559 915
Ngọc Bích Nguyễn Việt Long Tổ 46, Khóm 5 Khóm 5 27 0909370239
Nhân châu Bùi Minh Dũng Tổ 55, khóm 6 Khóm 6 17 02776286016
Thái Bảo Nguyễn Thị Huệ 703/19, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 08 00988168328
Thành Tri Võ Thành Tri 788 PHL Khóm 1 Khóm 1 8 02773881277
Trúc Vy Nguyễn Thị Nga 145 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 4 02773881434
Trung Phát (Minh Huy) Huỳnh Thị Phiều 117, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 10 00907476929
Vọng Hạ Nguyễn Thị Như Ý 703/21, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 06 00938274212
622 Huỳnh Thủy TIên 622 - PHL-Tổ 30-Khóm 4 Khóm 4 8 0949564858
Hải Dân Phan Thị Huỳnh Em 1000/29 T54,khóm 6 Khóm 6 9 02773882341
Hồng Y Nguyễn Hồng Y 1026 T55,khóm 6 Khóm 6 4 0
Mai Thi Nguyễn Thị Chí 108 T58,khóm 6 Khóm 6 8 0918054108
Tấn Tài Tôn Thất Đặng Minh Tấn Tổ 38, Khóm 4 Khóm 4 18 0906851399
Trí Tâm Trần Thị Huyên 1000/63 T54,khóm 6 Khóm 6 40 01688857847
Văn Minh Nguyễn Văn Minh 1038 T55, khóm 6 Khóm 6 16 0907219959
Việt Oanh Trần Thị Kiều Oanh 95 T58,khóm 6 Khóm 6 16 02776285729
Vũ Linh Đào Thị Sáu Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 19 0
892 Điều Thị Chi 892-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 7 02773241150
An Nhơn Bùi Minh Dung Tổ 47, Khóm 5 Khóm 5 8 0
Cao Trần Trần Thị Bích Thủy Tổ 35, Khóm 4 Khóm 4 10 0913754828
Hải Mỹ Nguyễn Văn Lụa 1096 T56,khóm 6 Khóm 6 10 0919339420
Hữu Thành Nguyễn Thị Cà Hai 388 Tổ 7 khóm 1 Khóm 1 18 0
Long Hải Huỳnh Thanh Long T4, khóm 1 Khóm 1 12 02773882120
NGỌC PHỤNG Lê Ngọc Phụng 854 Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 17 0939 960 855
Nhựt Tiến Lê Hữu Mẫn 964 T55,khóm 6 Khóm 6 25 02773881949
Thanh Thoại Nguyễn Tùng Chinh 134 T58,khóm 6 Khóm 6 10 02776286885
Văn Cường Ngô Ngọc Em Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 40 0788843157
Văn Dể Đặng Văn Dể 970 T55,khóm 6 Khóm 6 4 02773882544
Yến Linh Nguyễn Thị Loan 1000/25 T54,khóm 6 Khóm 6 12 0277629002
58 Nguyễn Phước Ngoan 58 T57,khóm 6 Khóm 6 3 02773881700
676 Nguyễn Quốc Tuấn 117 T58,khóm 6 Khóm 6 12 01267507546
Gia Hân Lương Trung Liệt 56 T57,khóm 6 Khóm 6 6 0
Gia Khánh Hà Thị Đở 1000/57 T54,khóm 6 Khóm 6 70 1234560105
Hoa Trân Huỳnh Thị Hoa Trân 160 T59,khóm 6 Khóm 6 19 01234518897
Kim Hạnh Đoàn Kim Hạnh 1000/37 T54,khóm 6 Khóm 6 22 02773881274
Lê Quang 3 Trần Thuận Thành 1000/09 T54,khóm 6 Khóm 6 6 0976823541
Long Hoa Hà Thị Hoa 1000/61 T54,khóm 6 Khóm 6 27 0
Thi Quân Vũ Thị Thu Hằng T55 khóm 6 Khóm 6 40 01633423399
Vui Tươi Ng .Thị CẩmNhung 87 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 57 02773882222
7 Em Nguyễn Thị Hường 1000/12-T54,khóm 6 Khóm 6 17 0
Hoa Cường Võ Thị Loan 674-PHL,Tổ 49, Khóm 5 Khóm 5 5 02773883018
Hoàng Nam Lương Hoàng Việt 1142 T56,khóm 6 Khóm 6 30 01669462728
Huy Hưng Nguyễn Thanh Tùng Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 22 0919788818
Nhân Đức Đỗ Thành Long Kinh 1000/54-T54,khóm 6 Khóm 6 18 0976570717
Thái Yến Trần Phi Thoàng 1000/58 T54,khóm 6 Khóm 6 12 0919121132
Thanh Thủy 423 Đặng Bích Thủy Tổ 29, khóm 3, phường 6 Khóm 6 12 0939214276
Thị Mén Nguyễn Thị Mén 138 T58,khóm 6 Khóm 6 5 0949494204
Tí Nị Nguyễn Hà Khanh 144 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 10 02772211648
Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh 27 T57,khóm 6 Khóm 6 30 0938886134
Em Út Nguyễn Em Út 1028 T55,khóm 6 Khóm 6 40 0917522333
Hồng Phúc Tưởng Văn Thành 1000/45-T54,khóm 6 Khóm 6 17 0919830597
Mai Sâm Phan Thị Mai Sâm Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 6 0984296463
Mộng Kha Trần Minh Trần 1000/76 T54,khóm 6 Khóm 6 12 0907507295
Như Hiếu Nguyễn Hoàng Hoa 844-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 19 0968703475
NT Hữu Tài Trương Hữu Tài 0678/144 Tổ 24,Khóm 3 Khóm 3 5 0914 170 059
Thy Nhung Thái Thị Ngọc Nhung Tổ 34, Khóm 4 Khóm 4 9 0909975203
57 Huỳnh Thị Thanh 1000/15 T54, khóm 6 Khóm 6 10 0
207 Lương Thị Ngọc Hân 1148 T56,khóm 6 Khóm 6 22 01638837879
ABC Tạ Ngọc Diễm 109/1, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 13 00911935935
Dương Trúc Hà Thị Được 1000/59 T54, khóm 6 Khóm 6 9 01645024409
Lê Thị Giang Thanh Lê Thị Giang Thanh Tổ 29, Khóm 3 Khóm 3 40 0908184144
Ngọc Tuyến Trần Thị Thanh Tuyền 1000/16 T54,khóm 6 Khóm 6 20 02773881964
Hùng Hiệp Nguyễn Thanh Hùng 1000/06 T54,khóm 6 Khóm 6 16 0775636052
Nhất Lang Trần Thị Huyền 66 T58,khóm 6 Khóm 6 5 0984297578
Phong Tiên Lê Thị Mỹ Tiên Tổ 21, Khóm 3 Khóm 3 22 0946260952
Thu Hà Nguyễn Thị Hà 630 PHL tổ 30, Khóm 4 Khóm 4 15 0972640997
Trần T Thùy Duyên Trần T Thùy Duyên 173 Tổ 5, khóm 1 Khóm 1 6 0
Trúc Phong Lê T Thanh Nga 200-T59-khóm 6 Khóm 6 12 0918880269
TÙNG NGUYỄN Nguyễn Thanh Tùng 0678/404 Tổ 26, Khóm 3 Khóm 3 10 0125 863 6199
Châu Bình An nguyễn hoàng Thanh 1088,tổ 18B, Khóm 2 Khóm 2 13 0
Hiệp Trang Phạm Thị Thu Trang 733/1, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 08 00939063823
Hữu Trọng Hà Hữu Hạnh 1000/71 T54,khóm 6 Khóm 6 8 01698181359
Mạnh Hằng Lê Thị Thúy Hằng Tổ 29, Khóm 3 Khóm 3 5 0945148467
Sáu Nữa Nguyễn Văn Nữa Tổ 32, Khóm 4 Khóm 4 14 0907407795
SunDay Trần Mỹ Xuyên 1098 T56,khóm 6 Khóm 6 7 01686437971
Tạ Văn Út Tạ Văn Út 839 Tổ 1 khóm 1 Khóm 1 4 0907420114
TÂM KIỀU Lưu Thị Kim Nhung 0678/378, Tổ 26, Khóm 3 Khóm 3 6 0120 492 9669
Thanh Phước Nguyễn Minh Trí 54 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 8 0
Hoài - Nam Trần Thị Liên Tổ 3, khóm 1 Khóm 1 8 0
Minh nhựt Nguyễn Minh Nhựt 757 PHL tổ 10 khóm 1 Khóm 1 5 0919190849
Ngọc Diễm Lê Thị Ngọc Diễm 7A, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 11 00914834292
147 Hùynh Th Lang Chi 147,Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 14 02773883046
Hiếu Thảo Lê Hiếu Thảo T54-khóm 6 Khóm 6 7 0982090772
Hồ Thảo Hòa Hồ Thảo Hòa 44, Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 2 0
Hoàng Đệ Lương Hoàng Đệ 51 T57,khóm 6 Khóm 6 6 0
Minh Nguyễn Nguyễn T Kiều Minh 94-PHL, T49, Khóm 5 Khóm 5 6 0
Minh Nhật Lại Thị Ngọc Tuyền 132, Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 18 00942970721
NGUYÊN THÀNH Đặng Khắc Nguyên 852 PHL Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 17 0939 198 488
Nguyễn Thị Nhành Nguyễn Thị Nhành 703/06, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 3 0
Phước Thiện Trần Phước Thiện 1000/54 T54,khóm 6 Khóm 6 10 0933037971
Phượng Tiên Lê Thị Thùy Trang 20 T57,khóm 6 Khóm 6 23 0919247099
Thiên Phúc Đào Thị Kim Thoa Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 3 0
Út Hiền Nguyễn Phát Hiền 628-PHL-Tổ 30-Khóm 4 Khóm 4 16 02773882676
Duy Hân Nguyễn Thị Hường 58 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 5 0
Hồ Thái Hòa Hồ Thái Hòa 45,Tổ 4,khóm 1 Khóm 1 4 0
Hoàng Long Lương Hoàng Long 53 T57,khóm 6 Khóm 6 5 02773882232
Lê Hoàng Giang Lê Hoàng Giang 71-An Nhơn, T46, Khóm 5 Khóm 5 0
Phước Hậu Lê Thị Bé Ngà Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 42 0975491421
Phước Trường Lương Phước Trường 60 T57,khóm 6 Khóm 6 22 0
Phương Sang Nguyễn Đình Phương Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 30 0939629972
Thúy Ngọc Huỳnh Bùi Chí Thanh T54 K6,khóm 6 Khóm 6 20 02773881455
Triều Vĩ Triều Vĩ 74, T58,khóm 6 Khóm 6 18 0
Tuấn Trinh Ng Thị Ngọc Trang 938 T55,khóm 6 Khóm 6 15 0903606039
Vi Quang Dương Thị Diễm 816 PHLTổ 1 khóm 1 Khóm 1 8 0947554444
862 Phạm Ngọc Giang Chung 862-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 23 02773881999
Anh Khôi Nguyễn Thị Kiều 810/1-PHL,T51, Khóm 5 Khóm 5 5 02773881030
BÍCH XUÂN Võ Ngọc Bích 221 PHL, Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 27 0918 366 663
Cha Sị Nguyễn Thị Cúc 166 T59,khóm 6 Khóm 6 4 0919466262
Như Giang Huỳnh Thị Thạnh 1000/15 T54,khóm 6 Khóm 6 10 0946616816
NT Sinh Viên Trương Hũu Đức 0678/096 Tổ 24, Khóm 3 Khóm 3 4 0919 405 316
Phan Thị Hồng Cúc Phan Thị Hồng Cúc Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 24 0
Phương Quỳnh Võ Thị Thanh Lan Tổ 46, Khóm 5 Khóm 5 11 0944104904
Quỳnh Ngọc Võ Thị Thúy Nga 1014-PHL-T55,khóm 6 Khóm 6 10 0944567201
Tám Thông Lê Thị Kim Ngân 39 T57,khóm 6 Khóm 6 6 0
Trần Đức Nhã Trần Đức Nhã 06-An Nhơn, T49,Khóm 5 Khóm 5 5 0914246287
Xuân Thư Trần Thanh Xuân 918-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 20 02772219309
A LỢI Lê Thị Thuý Duyên 411 PHLTổ 28, Khóm 3 Khóm 3 6 0972 183 930
ANH ỐC 139 Nguyễn Minh Nghĩa 0678/366 Tổ 26, Khóm 3 Khóm 3 11 0939 943 179
Khải Duy Phạm Lê Khải Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 12 0981249657
Ngọc Thanh Ng Thị Ngọc Thanh 700A-PHL,T49, Khóm 5 Khóm 5 4 02773883376
Ngọc Thảo Võ Ngọc Thảo 1176 T56,khóm 6 Khóm 6 5 0
Nguyễn Thanh Hữu Nguyễn Thanh Hữu 773A Tổ 10 khóm 1 Khóm 1 10 0
Thành Dũng Tô Thành Dũng 1014 T55,khóm 6 Khóm 6 8 01633423399
Thanh Tâm Lê Thị Thanh Tâm 765/A,T10,khóm 1 Khóm 1 9 0978619138
Thế Anh Nguyễn Thế Anh 904-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 7 02773882072
Vương Anh Lê Nhật Vương Anh Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 8 0842655855
BẢO THƯ Dương Thị Kim Xuyến 0678/164, Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 7 0903848792
Chí Khanh Lê Văn Tâm Tổ 47, Khóm 5 Khóm 5 10 0335212896
Hoàng Hào Nguyễn Văn Hơn 898-PHL, T52, Khóm 5 Khóm 5 6 0919121920
Hữu Hòa Hà Hữu Hòa 1000/73 T54,khóm 6 Khóm 6 11 0
Kim Thanh Nguyễn T Lệ Nha 192-T59,khóm 6 Khóm 6 4 0
Lương Phú Sĩ Lương Phú Sĩ 1144 T56khóm 6 Khóm 6 9 0907219959
Nguyễn Thị Mỹ Lan Nguyễn Thị Mỹ Lan 83-T58,khóm 6 Khóm 6 9 02773881938
Thanh Phương Nguyễn Thị Tuyết Phượng Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 10 0939746238
Trần Thị Thuỷ Tiên Trần Thị Thuỷ Tiên 880A-PHL,T52, Khóm 5 Khóm 5 24 0
Tú Khuê Ng Thị Thanh Nhàn 906-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 16 02773881090
TUYẾT HƯƠNG Nguyễn T Tuyết Hương 0678/09 tổ 23, Khóm 3 Khóm 3 5 0906 464 680
280 Nguyễn Văn Tiền Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 5 0377215550
Ba Bé Trần Minh Quốc 1000/12 T54,khóm 6 Khóm 6 22 02773882202
Hữu Khánh Lê Hữu Khánh 763 Tổ 10 khóm 1 Khóm 1 7 0912245735
Nguyễn Tâm Phan Thị Ngọc Hà Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 7 0918611249
Thịnh Tiến Bùi Quang Tiến 680-PHL,Tổ 49, Khóm 5 Khóm 5 17 02773881949
Xuân Ngân Nguyễn Lê Xuân Thuyền 78 T58,khóm 6 Khóm 6 14 0907881626
54 Lương Hoàng Lộc 54C T57,khóm 6 Khóm 6 6 02773881143
Ánh Nhung Nguyễn T Tuyết Nhung 60 Tổ 4, khóm 1 Khóm 1 8 0
Đinh Hiếu Lạc Ngọc Kiều 1072 T56,khóm 6 Khóm 6 5 02773882232
Kim Mai Lê Thị Kim Mai Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 42 0906762173
Lương Sĩ Tấn Lương Sĩ Tấn 1148/B T56,khóm 6 Khóm 6 20 02773881686
LÝ ĐUA Huỳnh Văn Đua 106 Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 11 0976 617 144
Ngọc Kiều Ng Thị Ngọc Kiều 700-PHL,Tổ 49, Khóm 5 Khóm 5 5 02773883376
Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Thanh Nhàn 773A Tổ 10 khóm 1 Khóm 1 10 0
Thái Thư Nguyễn Thị Hồng Biên 1006-T54,khóm 6 Khóm 6 13 0
Thiện Nhân Lâm Châu Thiện 57 T58,khóm 6 Khóm 6 3 02773881688
67 Nguyễn Thị Kim Hạnh 67 T58,khóm 6 Khóm 6 10 0984297578
BOB Hoàng Thị Hiếu 1034-1036 T55,khóm 6 Khóm 6 25 0917224314
Chấn Khoa 1 Phạm Hoàn Anh Tổ 12, khóm 3 Khóm 3 6 0901249090
Kim Nhựt Nguyễn T Kim Nhựt Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 12 0948690358
Kỳ Duyên Nguyễn VĂn An Tổ 31 Khóm 4 Khóm 4 6 0933425558
Quang Thanh Trần Thanh Tuyền Tổ 30, Khóm 4 Khóm 4 9 0918087987
SƠN TRANG Ng Thị Thùy Trang 0678/288 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 10 0914 181 801
Thi Ni Nguyễn Thị Ni Tổ 41, Khóm 5 Khóm 5 15 0972414990
Tư Quốc Trần Lệ Thanh 880-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 37 02773882495
Đình Phúc Hồ Đình Phúc 175 T59,khóm 6 Khóm 6 17 0975260268
Huỳnh Mai Lê Thị Xuân Mai 58 -Tổ 32-Khóm 4 Khóm 4 5 02773871837
Linh Đan Lương Thị Ngọc Nữ 54B T57,khóm 6 Khóm 6 6 02773881908
Minh Thịnh Lương Thị Diễm Trân 100 T58,khóm 6 Khóm 6 9 0916739730
Ngọc Đức 168 Trần Ngọc Đức 1000/65-T54,khóm 6 Khóm 6 17 0917496878
Phạm Thu Hà Phạm Thị Thu Hà 31 T57,khóm 6 Khóm 6 40 0984301730
Thùy Lâm Mai Văn Tới 1000/27A T54, khóm 6 Khóm 6 5 0
Trúc Phương Hà Thị Thanh Trúc 295 T61, khóm 6 Khóm 6 14 0939467460
85 Nguyễn T Trúc Ly 930-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 22 02773881261
Chấn Khoa 2 Bùi Kim Sinh Tổ 13, Khóm 3 Khóm 3 7 0901249090
Hùng Vỉ Lê Hùng Cường 115 Tổ 4 khóm 1 Khóm 1 14 0918855799
Tiên Huỳnh Nguyễn Thị Huỳnh Tiên Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 16 0919339231
TRÁI CHÔM CHÔM Lê Biên Thùy 1084/F Tổ 28. Khóm 3 Khóm 3 7 0908 771 709
Vân Mạnh Phan Văn Mạnh 1000/19A T54,khóm 6 Khóm 6 10 0986558804
Văn Năm Ngô Bảo Quí 1056 T55 khóm 6 Khóm 6 15 0
Võ Ngọc Thủy Võ Ngọc Thủy 249 T33 Khóm 4 Khóm 4 6 01222615437
286 Hoàng Thị Ánh Nguyệt Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 6 0907845123
Đức Trường Vũ Văn Đức Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 8 0919013396
Phương Quyên Bùi Thị Mỹ Phương Tổ 29, Khóm 3 Khóm 3 10 0902665564
Thúy Hằng Nguyễn T Thúy Hằng 894-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 24 02773881261
Kiều Trang Nguyễn Thị Kiều Trang 703/21, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 36 00939126456
NGỌC NHẪN Huỳnh Thị Hồng Nho 0678/194 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 5 0169 818 5402
Nhi Ngọc Nguyễn Trần Thị Mỹ Ngọc Tổ 13, Khóm 3 Khóm 3 14 0913751961
Phạm Mi Phạm Văn Mi Tổ 44,Khóm 5 Khóm 5 9 0364443844
Quang Tấn Lê Thị Tuyết Trinh Tổ 45,Khóm 5 Khóm 5 25 0918018358
Chánh Trực Phạm Huỳnh Hồng 1000/98 T54,khóm 6 Khóm 6 27 0919529972
HY HY Nguyễn Minh Quang 0678/244 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 21 0918626272
Ngân 9999 Ngô Thị Thanh Thúy Tổ 34, Khóm 4 Khóm 4 16 0909584344
Thu Trang Trần Thị Thùy Trang 58 Tổ 32, Khóm 4 Khóm 4 3 0922525181
ÚT NHẬT Đặng Ngọc Phú Nhơn 61, Tổ 28, Khóm 3 Khóm 3 8 0919793552
Vân Hòa Thái Nam Đồng 11 Tổ 32, Khóm 4 Khóm 4 9 0915732736
YẾN VIỆT Lê Thị Trúc Giang 0678/242 Tổ 25, Khóm 3 Khóm 3 14 0918 626 272
Thu Vân Ng Thanh Cường Tổ 41, Khóm 5 Khóm 5 8 0708899245
Trần Hiển La Trần Hiển 116-T58,khóm 6 Khóm 6 10 0903909955
Phước Trọng Lê Phước Trọng 9/A, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 17 00334693232
Quang Cảnh Nguyễn Minh Quang 738/1-PHL,T50, Khóm 5 Khóm 5 4 01649021252
Trường Giang Phạm Hồng Soạn Tổ 13, Khóm 3 Khóm 3 11 0913636756
Bảy Gọn Nguyễn Ngọc Phượng Hằng T32 Khóm 4 Khóm 4 10 02773881819
Huỳnh Thanh Phụng Huỳnh Thanh Phụng 1090/1 T56,khóm 6 Khóm 6 8 01633423399
Thái Ngọc Thái Như Ngọc Tổ 30, Khóm 4 Khóm 4 9 0915732736
Lê T Mộng Trinh Lê Thị Mộng Trinh 390 Tổ 7 khóm 1 Khóm 1 14 0985040613
Phước Trí Trần Hữu Trí T61 khóm 6 Khóm 6 10 02773881654
31 Nguyễn Thị Kim Thanh 679, Tổ 11, Khóm 2 Khóm 2 40 0939911629
856 Phạm Thị Tuyền Vẹn 856-PHL,Tổ 52, Khóm 5 Khóm 5 10 0914555797
7 Sen Nguyễn Chiến Thắng Tổ 37, Khóm 4 Khóm 4 6 0868648086
Cát Cát Hải Tổ 43, Khóm 5 Khóm 5 4 0
Chân Tâm Lê Thị Bích Vân 1186 T56,khóm 6 Khóm 6 8 02773881633
Khôi Vỹ Út Quốc tổ 55 khóm 6, p6 hẻm Thái Hằng Khóm 6 16 00939868590
Khu nhà ở Sinh viên BQL Trung Tâm Quy Hoạch Đô Thị và nông thôn (thuộc Sở XD ĐT) Tổ 18, Khóm 2 Khóm 2 188 0?
Kim Thanh Huỳnh Thị Thúy Diễm Tổ 48,Khóm 5 Khóm 5 19 0977559555
KIM THẠNH KIM THẠNH 1000/37, nguyễn văn voi khóm 6 Khóm 6 00359462081
NTSV Trần Thị Ngọc Hiền 784-PHL, T51, Khóm 5 Khóm 5 13 0
Vũ Linh Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 543, tổ 38, khóm 4, P6 Khóm 6 5 00985570705