Nguyễn Minh Huyền

Nguyễn Minh Huyền

Chức vụ: Y sĩ

Học vị: Trung cấp

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: nmhuyen@dthu.edu.vn

1. Thực hiện khám chữa bệnh, trực ca theo qui định;
2. Thực hiện công tác tuyên truyền và phối hợp kiểm tra về vệ sinh môi trường, định kỳ phối hợp kiểm tra chất lượng nước tại các máy lọc nước;
3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý thuốc và báo cáo xuất thuốc;
4. Thực hiện quản lý hồ sơ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web