Đặng Hoài Phong

Đặng Hoài Phong

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0777467030

Email: dhphong@dthu.edu.vn

1. Thực hiện các bản tin của Trường bằng VideoClip, trực tiếp phụ trách kênh Youtube của DThU (DThU-Channel);
2. Khai thác thông tin, chụp ảnh, viết tin bài và đăng tải nội dung trên website phiên bản tiếng Việt, Facebook và Zalo của Trường;
3. Xây dựng và phát triển các kênh mạng xã hội của Trường phục vụ công tác truyền thông; hỗ trợ và phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh;
4. Thực hiện công tác xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu của Trường;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông