Nguyễn Văn Nghiêm

Nguyễn Văn Nghiêm

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0909524193

Email: nvnghiem@dthu.edu.vn

1. Trực tiếp phụ trách công tác truyền thông;
2. Trực tiếp phụ trách công tác quản trị mạng và phát triển website và các trang mạng xã hội của Trường;
3. Tham gia quản lý công tác quảng bá thương hiệu của Trường;
4. Hỗ trợ và phối hợp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trường.

Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web