Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0909785288

Email: nttnguyen@dthu.edu.vn

1. Khai thác thông tin, chụp ảnh, viết tin bài và đăng tải nội dung trên website phiên bản tiếng Việt, Facebook và Zalo của Trường;
2. Quản trị và xây dựng, phát triển các kênh mạng xã hội của Trường phục vụ công tác truyền thông;
3. Tổ chức và quản lý nhóm cộng tác viên truyền thông của Trường;
4. Kết nối và hỗ trợ các cơ quan báo chí về công tác truyền thông của Trường;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web