Anoucement

Kế hoạch về việc đón nam sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Kế hoạch về việc đón nam sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023 (02/12/2023)

Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 tự túc kinh phí

Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 tự túc kinh phí (28/11/2023)

Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 thụ hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo nhiệm vụ đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 thụ hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo nhiệm vụ đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (28/11/2023)

Quyết định về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2023

Quyết định về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2023 (27/11/2023)

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2023 - 2024 (27/11/2023)

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, năm học 2023 - 2024 (27/11/2023)

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự Lễ khai mạc Hội thao sinh viên năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự Lễ khai mạc Hội thao sinh viên năm học 2023 - 2024 (17/11/2023)

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) (16/11/2023)

Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2023 - 2024 (12/11/2023)

Quyết định về việc trao học bổng Nguyễn Thị Oanh cho sinh viên ngành Công tác xã hội năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc trao học bổng Nguyễn Thị Oanh cho sinh viên ngành Công tác xã hội năm học 2023 - 2024 (12/11/2023)