Thông báo về việc tổ chức họp triển khai chi trả chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm khóa tuyển sinh 2021 và sinh viên sư phạm hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo đặt hàng của tỉnh Long An(06/06/2024)151


Thông báo về việc tổ chức họp triển khai chi trả chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm khóa tuyển sinh 2021 và sinh viên sư phạm hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo đặt hàng của tỉnh Long An

Thông tin chi tiết: file đính kèm
Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web