Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 thụ hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo nhiệm vụ đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo(28/11/2023)921


Quyết định về việc chấp nhận cho sinh viên sư phạm khóa 2023 thụ hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo nhiệm vụ đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin chi tiết: file đính kèm
Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web