Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0869289735

Email: nguyenhoanglong@dthu.edu.vn

1. Thực hiện thiết kế, trang trí khánh tiết các nội dung truyền thông cho sự kiện của Trường;
2. Khai thác thông tin, chụp ảnh, viết tin bài và đăng tải nội dung trên website phiên bản tiếng Việt, Facebook và Zalo của Trường; Cập nhật website của đơn vị;
3. Xây dựng và phát triển các kênh mạng xã hội của Trường phục vụ công tác truyền thông; hỗ trợ và phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh;
4. Thực hiện công tác xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu của Trường; Trực tiếp quản lý các khung, bảng và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lắp đặt các nội dung truyền thông;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web