TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Tổ chức
   Phòng Công Tác Sinh Viên
Phòng 103B1 - Đại Học Đồng Tháp.
Số 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
   Điện thoại : (0277) 3 881 714
 
 
            ​            Họ tên Phạm Văn Hiệp
Chức vụ Phó Trưởng Phòng (phụ trách đơn vị), Bí thư Đoàn trường
Học vị Thạc sĩ
Email Pvhiep@dthu.edu.vn

 

 

  Họ tên Trần Mạnh Thúy Quỳnh 
Chức vụ Phó Trưởng Phòng
Học vị Thạc sĩ
Email tmtquynh@dthu.edu.vn


 

               Họ tên Bùi Ngọc Ngà
Chức vụ Chuyên Viên
Học vị Thạc sĩ
Email bnnga@dthu.edu.vn

 

Họ tên Phạm Trọng Nhân
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Quản lý và Hỗ trợ Người học
Học vị Thạc sĩ
Email phamtrongnhan@dthu.edu.vn

 

 

  Họ tên Nguyễn Trí Túc
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc sĩ
Email Nttuc@dthu.edu.vn

 

Họ tên Nguyễn Trường Tín
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email nguyentruongtin.0103@gmail.com

 

   Họ tên Nguyễn Trần Ngọc Hân
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email Ntnhan@dthu.edu.vn
   Họ tên Phạm Nhựt Khoa
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email PNkhoa@dthu.edu.vn

 

 
Họ tên Nguyễn Minh Huyền
Chức vụ Y sĩ
Học vị  
Email
 
 

 

       Họ tên Mai Thị Kim Thoa
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Y tế
Học vị  
Email  

 

                        Họ tên Lê Thị Bé Sáu
Chức vụ Y sĩ
Học vị  
Email  

 

  Theo dòng sự kiện

»