Sinh viên tiêu biểu

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA NĂM 2022

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height height: 500, // Elevation elevation: ...

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA NĂM 2020

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height ...

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA NĂM 2019

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height ...

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA NĂM 2017

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height height: 500, // Elevation elevation: ...

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA NĂM 2016

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height height: 500, // Elevation elevation: ...

Sinh viên đạt giải thưởng Lương Văn Can 2015

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height height: 500, // Elevation elevation: 50, // Enable gradients gradients: true, // Auto center this flipbook autoCenter: ...

BẢNG VÀNG DANG DỰ THỦ KHOA NĂM 2015

 Sinh viên tiêu biểu    

function loadApp() { // Create the flipbook $('.flipbook').turn({ // Width width: 906, // Height ...

BẢNG VÀNG DANH DỰ THỦ KHOA TỐT NGHIỆP 2014

 Sinh viên tiêu biểu    

BẢNG VÀNG DANG DỰ THỦ KHOA NĂM 2014 h1{ font-size:50px; margin:50px; color:#333; } span.reference{ font-family:Arial; position:fixed; right:10px; top:10px; font-size:15px; } span.reference a{ color:#fff; text-transform:uppercase; text-decoration:none; } *{ margin:0; padding:0; } body{ background:#fff ...