Giải thưởng Khoa học Euréka: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 Hoạt động, sự kiện
Tên đề tài: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
* Nhóm thí sinh: Nguyễn Hữu Thắng
* Đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp
* Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu nhu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Trung của sinh viên tại trường Đại học Đồng Tháp. Sau khi chọn lọc thang đo từ các tài liệu tham khảo, chúng tôi tiến hành thảo luận 02 nhóm mục tiêu (tổng cộng 20 sinh viên) để điều chỉnh thang đo. Chúng tôi đã khảo sát 450 sinh viên có nhu cầu học tiếng Trung tại trường Đại học Đồng Tháp để thực hiện nghiên cứu chính thức. Dữ liêu thu thập đươc xử lí bằng phần mềm SPSS qua các bước phân tích Cronbach’s alpha, EFA và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên có nhu cầu học tiếng Trung khá cao, có 2 nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu này là (1) điều kiên tăng cấp đô tiếng Trung, (2) môi trường và tài liệu học tập. Trong đó, điều kiện tăng cấp đô tiếng Trung là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến nhu cầu học tiếng Trung của sinh viên, cả 2 nhân tố này có mối liên hệ tích cực với nhu cầu học tiếng Trung của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=136865962430947&set=a.136950629089147
------------
Bình chọn đề tài được yêu thích – Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022.
Lĩnh vực: Giáo dục
Mời các bạn cùng tham gia bình chọn cho đề tài được yêu thích nhất trong lĩnh vực (bổ sung tên lĩnh vực) theo các bước:
Bước 1: Like fanpage Giải thưởng Khoa học Euréka (https://www.facebook.com/sinhviennckh)
Bước 2: Reactions/thả cảm xúc, bình luận, chia sẻ cho poster đề tài mà bạn bình chọn.
* 1 Reactions/thả cảm xúc: 1 điểm (Không giới hạn số điểm tối đa)
* 1 bình luận: 1 điểm (Tối đa 1227 điểm)
* 1 chia sẻ: 1 điểm (Tối đa 1227 điểm)
Lưu ý:
- Thực hiện đủ 2 bước thì mới hợp lệ.
- Tinh thần Khoa học và tuyệt đối Trung thực bình chọn cho đề tài được yêu thích. (BTC sẽ không tính điểm những thí sinh/nhóm thí sinh có hành vi gian lận).
01 đề tài có điểm bình chọn cao nhất theo lĩnh vực sẽ nhận được giải “Poster được bình chọn theo lĩnh vực”. Đề tài sẽ nhận được Quà tặng, Giấy khen từ Thường trực Ban tổ chức, Đề tài đó sẽ được Ban tổ chức mời đại diện dự khán Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka (trong trường hợp đề tài không được vào Vòng chung kết).
04 đề tài có điểm bình chọn cao tiếp theo trong lĩnh vực sẽ được nhận Giấy chứng nhận “Top 5 đề tài được bình chọn theo lĩnh vực”.
Chúc các nhóm thí sinh sẽ “Chinh phục” cho mình giải thưởng này nhé.
Thời gian tính điểm bình chọn từ thời đểm đăng poster đến 17g00 ngày 31/10/2022 (thứ 2)
Mời các bạn cùng tham gia Group cộng đồng chính thức của Giải thưởng Euréka tại: https://www.facebook.com/groups/nckheureka

  Theo dòng sự kiện

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»