Giải thưởng Khoa học Euréka: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang của sinh viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Đồng Tháp

 Hoạt động, sự kiện
* Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang của sinh viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Đồng Tháp
* Thí sinh: Trần Thạch
; Võ Thị Học Trường
; Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc
* Đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp
* Tóm tắt đề tài:
Nghiên cứu này thực hiện nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang là quần áo thông qua hình thức “live stream"" của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 nhân tố là niềm tin, truyền miệng điện tử, sự hấp dẫn của người bán và sự phù hợp về giả có tác động tích cực đến quyết định mua hàng. Trong đó, niềm tin là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua của sinh viên.
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=136881349096075&set=a.136886315762245
------------------------------
Bình chọn đề tài được yêu thích – Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022.
Lĩnh vực: Kinh tế
Mời các bạn cùng tham gia bình chọn cho đề tài được yêu thích nhất trong lĩnh vực Kinh tế theo các bước:
Bước 1: Like fanpage Giải thưởng Khoa học Euréka (https://www.facebook.com/sinhviennckh)
Bước 2: Reactions/thả cảm xúc, bình luận, chia sẻ cho poster đề tài mà bạn bình chọn.
1 Reactions/thả cảm xúc: 1 điểm (Không giới hạn số điểm tối đa)
1 bình luận: 1 điểm (Tối đa 1227 điểm)
1 chia sẻ: 1 điểm (Tối đa 1227 điểm)
Lưu ý:
- Thực hiện đủ 2 bước thì mới hợp lệ.
- Tinh thần Khoa học và tuyệt đối Trung thực bình chọn cho đề tài được yêu thích. (BTC sẽ không tính điểm những thí sinh/nhóm thí sinh có hành vi gian lận).
01 đề tài có điểm bình chọn cao nhất theo lĩnh vực sẽ nhận được giải “Poster được bình chọn theo lĩnh vực”. Đề tài sẽ nhận được Quà tặng, Giấy khen từ Thường trực Ban tổ chức, Đề tài đó sẽ được Ban tổ chức mời 1 đại diện dự khán Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka trong trường hợp đề tài không được vào Vòng chung kết.
04 đề tài có điểm bình chọn cao tiếp theo trong lĩnh vực sẽ được nhận Giấy chứng nhận “Top 5 đề tài được bình chọn theo lĩnh vực”.
Chúc các nhóm thí sinh sẽ “Chinh phục” cho mình giải thưởng này nhé.
Thời gian tính điểm bình chọn từ thời đểm đăng poster đến 17g00 ngày 31/10/2022 (thứ 2)
Mời các bạn cùng tham gia Group cộng đồng chính thức của Giải thưởng Euréka tại: https://www.facebook.com/groups/nckheureka

  Theo dòng sự kiện

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»