Hoạt động, sự kiện

Giải thưởng Khoa học Euréka: Thiết kế và sử dụng các trò

 Hoạt động, sự kiện    

* Tên đề tài: Thiết kế và sử dụng các trò chơi trong dạy học phần Hóa học đại cương lớp 10 ở trường Trung học phổ thông. * Nhóm thí sinh: "Võ Thủy Tiên, Lê Nguyễn Như Quỳnh." * Đơn vị: ...

Giải thưởng Khoa học Euréka: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

 Hoạt động, sự kiện    

* Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang của sinh viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Đồng Tháp * Thí sinh: Trần Thạch ; Võ Thị Học Trường ; Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc * Đơn ...

Giải thưởng Khoa học Euréka: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

 Hoạt động, sự kiện    

Tên đề tài: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP * Nhóm thí sinh: Nguyễn Hữu Thắng * Đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp * Tóm tắt: Nghiên ...