Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Bạn Nguyễn Hồng Phúc Hậu hỏi
Câu 1 :Dạ em xin hỏi chừng nào tụi em mới làm giấy xét để nhận tiền sinh hoạt phí ạ? Câu 2 : Dạ tụi em sẽ được đăng ký lịch học hay do trường săp xếp vậy ạ ?

Trả lời:
lịch học năm 1 HK1 do thường do trướng săp, các hk sau các e tự đăng ký. Tiền sinh hoạt phí sẽ có hướng dẫn sau khi vào học chính thức

Bạn Nguyễn Minh Thư hỏi
Dạ yêu cầu của trường là phải có chứng chỉ anh văn B1 thì em mới ra trường được. Nếu em có chứng chỉ B1 rồi mà chứng chỉ đó không phải là của trung tâm ngoại ngữ của trường cấp, vậy em có thể sử dụng chứng chỉ đó để làm điều kiện để ra trường được không ạ?

Trả lời:
em mang chứng chỉ đến phòng Đào tạo để kiểm tra xem hợp lệ không

Đặt câu hỏi

*
*

/**/
/**/
}