TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Tổ chức
   Phòng Công Tác Sinh Viên
Phòng 103B1 - Đại Học Đồng Tháp.
Số 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
   Điện thoại : (0277) 3 881 714
 
 
Họ tên Cao Dao Thép
Chức vụ Trưởng phòng
Học vị Thạc Sĩ
Email cdthep@gmail.com

 

 

Họ tên Cái Thị Lê Nương
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc Sĩ
Email ctlnuong@dthu.edu.vn

 

Họ tên Đặng Thị Diễm Tiên
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc sĩ
Email
 

 

               Họ tên Bùi Ngọc Ngà
Chức vụ Chuyên Viên
Học vị Cử nhân
Email bnnga@dthu.edu.vn

 

Họ tên Phạm Trọng Nhân
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc Sĩ
Email ptnhan@dthu.edu.vn

 

 

  Họ tên Nguyễn Trí Túc
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email Nttuc@dthu.edu.vn

 

  Họ tên Nguyễn Ngọc Tiến
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc Sĩ
Email Nntien@dthu.edu.vn

 

Họ tên Nguyễn Trường Tín
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email nguyentruongtin.0103@gmail.com

 

   Họ tên Nguyễn Trần Ngọc Hân
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email Ntnhan@dthu.edu.vn

 

            ​            Họ tên Phạm Văn Hiệp
Chức vụ Bí thư Đoàn trường
Học vị Thạc sĩ
Email Pvhiep@dthu.edu.vn

 

       Họ tên Lê Phước Vinh
Chức vụ Phó bí thư đoàn trường
Học vị Thạc sĩ
Email lpvinh@dthu.edu.vn

 

                        Họ tên Nguyễn Thanh Hải
Chức vụ Ủy viên BCH Đoàn trường
Học vị Cử nhân
Email Nguyenthanhhai@dthu.edu.vn

  Theo dòng sự kiện

»