TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Tổ chức
   Phòng Công Tác Sinh Viên
Phòng 103B1 - Đại Học Đồng Tháp.
Số 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
   Điện thoại : (067) 3 881 714
 
 
Họ tên Cao Dao Thép
Chức vụ Trưởng phòng
Học vị Thạc Sĩ
Email cdthep@gmail.com

 

Họ tên Nguyễn Hoàng Minh Trí
Chức vụ Phó trưởng phòng
Học vị Thạc Sĩ
Email minhtridhdt@gmail.com

 

Họ tên Cái Thị Lê Nương
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Thạc Sĩ
Email ctlnuong@dthu.edu.vn

 

Họ tên Nguyễn Thị Đan Thanh
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email

 

                               Họ tên Bùi Ngọc Ngà
Chức vụ Chuyên Viên
Học vị Cử nhân
Email bnnga@dthu.edu.vn

 

Họ tên Phạm Trọng Nhân
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email ptnhan@dthu.edu.vn

 

 

                               Họ tên Bùi Văn Diễn
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email Buivandien88@gmail.com

 

                               Họ tên Nguyễn Ngọc Tiến
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email Nguyenngoctien@dthu.edu.vn

 

Họ tên Nguyễn Trường Tín
Chức vụ Chuyên viên
Học vị Cử nhân
Email nguyentruongtin.0103@gmail.com

  Theo dòng sự kiện

»