Thông báo về việc điều động sinh viên tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII năm 2018

 Hoạt động, sự kiện