Thông báo về việc cử sinh viên tham dự chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020, khen thưởng sinh viên toàn diện năm học 2018-2019, trao học bổng cho sinh viên

 Hoạt động, sự kiện