Thông báo 695/TB-ĐHĐT về việc triển khai công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

 Hoạt động, sự kiện