Quyết định 239/QĐ-BQP về việc gọi sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị

 Hoạt động, sự kiện