Quyết định 1952/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 1 năm học 2019-2020

 Hoạt động, sự kiện