Kế hoạch 823/KH-ĐHĐT: Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" dành cho sinh viên mới vào trường, năm học 2019-2020

 Hoạt động, sự kiện