Kế hoạch 646/KH-ĐHĐT: Tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

 Hoạt động, sự kiện