Kế hoạch 362/KH_ĐHĐT: Tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019

 Hoạt động, sự kiện